Firma KLN Energy s.r.o.

Firma KLN Energy s.r.o. ponúka návrh, realizáciu a servis obnoviteľných zdrojov energie  ( fotovoltické systémy on-grid, off-grid ). Ponúkame komplexné inštalácie FV systémov rodinných domov, chát, bytových domov a  hál, na rôznych typoch striech s akoukoľvek strešnou krytinou.

 1. Výstavba malých fotovoltických elektrární
 • žiadosť o preverenie možnosti pripojenia,
 • žiadosť o pripojenie prevádzkovateľovi sústavy,
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie,
 • realizácia diela,
 • revízna správa,
 • žiadosť o skúšobnú prevádzku,
 • záručný a pozáručný servis,
 • zabezpečenie dotácií, v prípade splnenia všetkých podmienok súčasnej legislatívy.

 1. Montáž kompletného fotovoltického systému na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) pomocou Hybridných ohrievačov Logitex.
 1. Fotovoltické kúrenie Logitex priame napojenie fotovoltických panelov na akumulačnú piecku LXDC/PEC je veľmi vhodné pre temperovanie, ohrev stavieb a objektov ako napríklad chaty, sklady, vlhké miestnosti a pod.