Victron Energy

Systémy ON – GRID

 

Príklady využitia meničov/nabíjačiek Victron Multiplus

 

V súčasnej dobe nie je zámerom fotovoltických systémov dodávať čo najviac elektrickej energie do distribučnej sústavy (DS), ale naopak všetku vyrobenú energiu spotrebovať priamo v domácnostiach alebo ju uskladniť do batérií bez dodávky prebytkov do DS.
Dobrou voľbou pri navrhovaní takýchto hybridných systémov sú zariadenia od firmy Victron Energy, ktorá je lídrom v tejto oblasti.

 

Hybridný systém s maximálnym využitím solárnej energie, minimálnym odberom energie z DS a bez dodávky prebytkov do nej.

 

Princíp činnosti:

Fotovoltické panely vyrábajú el. energiu, ktorá je následne pomocou solárneho regulátoru akumulovaná do batérie (jednosmerné DC napätie). Menič/nabíjačka MultiPlus odoberá energiu z batérie a premieňa ju na AC striedavé napätie potrebné k napájaniu 230 V spotrebičov. V prípade nedostatku energie v batérii (málo slnečného žiarenia) alebo v prípade preťaženia meniča (veľký odber spotrebičov) odoberá MultiPlus energiu z DS. Odpojenie od sústavy nastane zase pri dobití batérie na určitú prednastavenú úroveň alebo pri preťažení. Funkcia nabíjanie batérií sa dá zakázať. Prebytočnú energiu nedodávame do DS. V prípade potreby je možné zrealizovať aj trojfázové systémy.

 

Hybridný systém, ako rozšírenie už existujúceho FV systému s akumuláciou a dodávaním prebytkov do DS.

 

 

Princíp činnosti:

Fotovoltické panely vyrábajú el. energiu, ktorá je pomocou meniča zmenená na striedavé napätie 230V/50 Hz. Energia je buď priamo využitá spotrebičmi v domácnosti alebo pomocou meniča/nabíjačky MultiPlus akumulovaná do batérie. V prípade nadbytku vyrobenej energie, je táto energia odovzdávaná do DS. V prípade nedostatku slnečného žiarenia je energia prednostne odoberaná z batérie. V prípade nedostatku energie v batérii (málo slnečného žiarenia) alebo v prípade preťaženia meniča (veľký odber spotrebičov) odoberá MultiPlus energiu z DS (dobíjanie batérie z DS  je obmedzené).Pokiaľ je prebytok energie a DS je napr. v poruche, zmení MultiPlus vstupnú frekvenciu a tým dá pokyn meniču (Fronius, SMA atp.) k obmedzeniu výroby energie. V prípade potreby je možné zrealizovať aj trojfázové systémy.

 

Záložný systém (UPS).

 

 

Princíp činnosti:

Menič/nabíjačka MultiPlus trvalo odoberá energiu z DS a to z dôvodu napájania domácich spotrebičov a udržiavania batérii v nabitom stave. V prípade výpadku DS, prepne automatický MultiPlus bez prerušenia v priebehu 20.ms k odberu z batérií. Tento spôsob zálohovania je vhodný aj pre najnáročnejšie spotrebiče (výpočtová technika a.t.p.). Po odstránení poruchy, prejde MultiPlus opäť do normálnej prevádzky a zároveň dochádza k dobitiu batérii na požadovanú hodnotu. V prípade potreby je možné zrealizovať aj trojfázové systémy.

Viac informácií na :  www.victronenergy.cz