Elektrické systémy

KLN Energy je oprávneným zhotoviteľom solárnych systémov LOGITEX

Fotovoltické kúrenie LOGITEX

 

Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC), ktoré používa Logitex, sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie, ktoré je pripojené ku zdroju z fotovoltických panelov. Absolútnou svetovou dominanciou systému Logitex je automatický presun jednosmerného prúdu medzi výrobkami, ktoré sú napojené na zdroj jednosmerného prúdu (DC). Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrinu (DC) presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí celodenná produkcia elektriny z fotovoltických panelov. Systémy fotovoltického kúrenie by mali byť vždy predradené pred ohrievačmi vody. Systémy kúrenia a ohrevu vody Logitex komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania.

Elektrické systémy vykurovania

1. Elektrické kúrenie DC, elektrické kúrenie AC a ohrev vody s výkonom fotovoltiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC) (obr.1)

EPK obr. 1

Doporučené riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy

 

Podlahové kúrenie je riešené výhrevným vodičom v podlahe, ktorý je zapojený na zdroj striedavého prúdu (AC) zo siete. Pripojenie do siete garantuje vykurovanie v čase, keď je nedostatok slnečného žiarenia. Pod výhrevný vodič AC sa do podlahy uloží druhý výhrevný vodič Logitex, ktorý je priamo pripojený na prúd z FV panelov (DC). Akumulácia DC do podlahy optimalizuje tepelný príkon zo slnka. Cez deň slnko zohrieva dom cez okná a zároveň akumuluje energiu cez zariadenie Logitex do podlahy. Večer a v noci stúpa naakumulované teplo z podlahy do domu. Preto je dôležité, aby bol vykurovací vodič Logitex uložený hlbšie v podlahe. Podlahové kúrenie pomocou výhrevných vodičov AC vyžaduje oproti iným systémom kúrenia minimálnu investíciu.
Ohrev pitnej vody je zabezpečený prostredníctvom zásobníka objemu 300-500 l so systémom riadenia Logitex. Do zásobníka je priamo pripojený FV zdroj 1-2 kW DC, ku ktorému sa automaticky pripája druhý zdroj z FV panelov, po vypnutí podlahového kúrenia DC. Z nádrže je naviac možné pripojiť práčku a umývačku riadu, ktoré nebudú (alebo len minimálne) odoberať elektrinu zo siete pre svoj ohrev vody, čím dochádza k významnej finančnej úspore za odber elektriny zo siete a zároveň sa optimalizuje využitie ekologicky vyrobenej elektriny z fotovoltických panelov. Inštalácia 4 kW fotovoltického zdroja zabezpečí pri správnej polohe panelov, ročnú výrobu elektriny na úrovni 4.000-5.000 kWh. O túto hodnotu klesne odber elektriny zo siete a pre nízkoenergetické a pasívne domy to znamená v celkovej energetickej spotrebe domu, výrazne vyšší podiel výroby a spotreby vlastnej elektriny ako samotný nákup elektriny z verejnej sústvy. Pritom nízkoenergetický a pasívny dom nie je pripojený s vlastnou výrobou elektriny do verejnej sústavy! Nie sú potrebné žiadne povolenia a schvaľovania z distribučnej spoločnosti, napriek tomu je majiteľ domu výrobca elektriny z obnoviteľného zdroja. To platí pre všetky systémy Logitex.

Viac info o elektrickom podlahovom kúrení TU:

Dokumenty na stiahnutie:

 

2. Elektrické podlahové kúrenie a ohrev vody.
Výkon fotovoltiky 1-2 kW DC (obr.2)

EPK obr. 2

Ekologicky vyrobená elektrina z FV panelov môže byť priamo napojená na podlahové vykurovanie Logitex alebo na akumulačnú elektrickú pec Logitex (LXDC/PEC). Pomocou riadiacich boxov LXDC/H alebo LXDC/S a izbovými termostatmi sa elektrina z FV panelov využíva na kúrenie ako aj na ohrev teplej pitnej vody v zásobníku Logitex. Pri takomto zapojení má prednosť podlahové kúrenie, ktoré po nahriatí miestnosti automaticky presunie elektrinu z panelov do hybridného zásobníka vody Logitex.

V mimovykurovacej sezóne a aj po nahriatí vody v zásobníku vody, sa elektrina z FV panelov automaticky posunie pre ďalšie využitie (menič, batérie alebo ďalší hybridný zásobník vody Logitex).

Dokumenty na stiahnutie:

 

3. Elektrické podlahové kúrenie 1-2 kW DC a ohrev vody.
Výkon fotovoltiky 1-6 kW DC(obr.3)

EPK obr. 3

Na obrázku č.3 je princíp elektrického kúrenia a ohrevu vody rovnaký ako na obrázku   č. 2. Rozdiel je vo väčšom FV zdroji (1-6 kW DC) a použití väčšej nádrže (300-2000 l) do ktorej je priamo privedený FV zdroj (1-4 kW DC). Na kúrenie je cez LX DCBOX/H (S) priamo pripojený fotovoltický zdroj (1-2 kW DC). Po nahriatí miestnosti kúrením sa elektrina (DC) z FV panelov automaticky presunie do LXDC BOX 1-6 kW DC a pripojí sa k primárnemu ohrevu vody fotovoltikou. Využitie DC prúdu z FV panelov po nahriatí nádrže je rovnaké ako pri Obr. č. 2.

Dokumenty na stiahnutie:

Viacero možností zapojenia s väčšími výkonmi FV zdroja si môžete pozrieť na www.logitex.sk