Akumulačná piecka

KLN Energy je oprávneným zhotoviteľom solárnych systémov LOGITEX

Fotovoltické elektrické kúrenie pre objekty bez prívodu striedavého (AC) prúdu z verejnej DS

 

Priame napojenie fotovoltických panelov na akumulačnú piecku LXDC/PEC je veľmi vhodné pre temperovanie, ohrev stavieb a objektov ako napríklad chaty, sklady, vlhké miestnosti a pod. Kúrenie nie je závislé na prívode striedavého prúdu (AC) zo siete. Je úplne autonómne, vypínanie a zapínanie sa ovláda manuálne pomocou poistkového odpojovača. Akumulačná pec LXDC/PEC je vyrobená a nadimenzovaná pre veľmi vysoké teploty, preto môže byť zapojená priamo na fotovoltický zdroj o max. výkone 2,0 kW DC.

17

Viac informácií na  www.logitex.sk

Na stiahnutie :