Fotovoltaika alebo Fotovoltika?

Fotovoltaika alebo Fotovoltika?

Určite ste sa už v praxi stretli s použitím slova fotovoltaika. Je ale termín fotovoltaika správny?

História slova fotovoltaika

Keďže prvý fotovoltický článok bol vyrobený v USA (1954), stretávame sa dnes v jazykovej praxi s dvoma pravopisnými podobami prídavného mena,a to s domácou podobou fotovoltický aj s adaptovanou podobou anglického výrazu photovoltaic (t.j. prispôsobenou slovenskému pravopisu) fotovoltaický.
Ide tu teda čisto o otázku, či uprednostniť podobu prevzatú z angličtiny, alebo pôvodnejšiu podobu utvorenú na domácej pôde.

Odborníci a fotovoltaika

Odborníci odporúčajú používať tieto termíny v pravopisnej podobe fotovoltický a fotovoltika.

Odborné zdôvodnenie správnosti používania týchto termínov nájdete na obrázku nižšie.

Fotovoltaika - SAV

 

Zaujala Vás téma fotovoltiky a chcete sa o nej dozvedieť viac?

 

Viac o fotovoltike