Kontakt

KLN Energy s.r.o.
Májová 977/56
053 04 Spišské Podhradie
IČO: 48269450
DIČ: 2120112346
IČ DPH: SK 2120112346
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Košice 1
Oddiel: Sro, vložka číslo: 37778/V

Technické oddelenie
Telefón:
+421903 248472

E-mail:
info@klnenergy.sk
kln@centrum.sk