Ponúkame

Firma KLN Energy s.r.o. ponúka návrh, realizáciu a servis obnoviteľných zdrojov energie.
Ponúkame komplexné inštalácie FV systémov rodinných domov, chát, bytových domov a hál, na rôznych typoch striech s akoukoľvek strešnou krytinou.

A. Realizácia malých fotovoltických systémov s výkonom do 10 kW :

  • žiadosť o preverenie možnosti pripojenia
  • žiadosť o pripojenie prevádzkovateľovi sústavy
  • vyhotovenie projektovej dokumentácie
  • realizácia diela
  • revízna správa
  • žiadosť o skúšobnú prevádzku
  • záručný a pozáručný servis

B. Realizácia fotovoltického systému na ohrev úžitkovej vody pomocou hybridných ohrievačov Logitex

C. Realizácia fotovoltického systému vykurovania pomocou hybridných ohrievačov Logitex:

  • elektrické systémy
  • kvapalinové systémy
  • akumulačná piecka

D. Realizácia fotovoltického systému smartflower POP – prvý solárny systém All-in-One na svete