Ohrev bazénovej vody

Domáce bazény na Slovensku potrebujú vykurovať

 

Slovensko leží v geografickom miernom pásme, čo znamená, že pokiaľ nie je extrémne horúce leto, vodu vo vonkajších bazénoch, pokiaľ nie sú kryté, je potrebné ohrievať. Avšak aj pri kvalitnom zastrešení možno zvažovať dodatočný ohrev. Optimálna teplota vody by sa mala pohybovať v rozmedzí 27-34 °C. Práve pomocou slnečných panelov a kolektorov je možné dosiahnuť prijateľnú teplotu vody a kúpaciu sezónu si tak vychutnávať od neskorej jari až po skorú jeseň, pokiaľ to počasie dovolí.

Pre ohrev vody v bazéne prostredníctvom slnečnej energie existujú tri možnosti, ako dosiahnuť prijateľnú teplotu:

 • využitie prekrytia na bazén,
 • využitie solárneho ohrevu bazénovej vody,
 • kombinácia vyššie uvedených.

Solárne prekrytie

Solárne prekrytia bazénov sú špeciálne zariadenia, ktoré absorbujú slnečné žiarenie. Vyznačujú sa tmavým sfarbením a pohlcujú teplo lepšie ako ktorékoľvek iné typy prekrytia. Teplo, ktoré sa zachytí, sa následne odovzdáva do bazénu. Prekrytie tak slúži najmä na ohrev vody a zároveň zabraňuje úniku tepla do prostredia. Pokiaľ ide o celkové teplotné straty, možno ich zhrnúť nasledovne:

 • 70 % – straty pri vyparovaní vody,
 • 20 % – straty tepla do ovzdušia,
 • 10 % – straty tepla v kontakte so Zemou.

Na ohrev vody v bazéne možno použiť:

 • zložitejšie solárne systémy s výmenníkom,
 • jednoduché solárne absorbéry.

Tepelný výmenník

Výmenník tepla je kovové teleso vyrobené z nerezovej oceli, titanu alebo ich kombinácie. Jeho podstata spočíva v transporte tepla zo solárnych kolektorov do bazénovej vody. Obe látky sú medzi sebou oddelené . Tento spôsob ohrevu sa využíva najčastejšie pri krytých – vnútorných bazénoch, nakoľko tie si vyžadujú celoročný ohrev. Druhou alternatívou je prepojenie s ústredným kúrením rodinného domu, kde sa pripoja potrubné rozvody do technologickej šachty bazénu a spoja sa vo výmenníku s cirkulačným okruhom bazénu.


Ukážka zapojenia

 

Bazen 13

 

Absorbér

Absorbér je panel, ktorý je vyrobený z plastového materiálu. Najčastejšie sa používa polypropylén alebo polyetylén. Tento panel s určitým rozmerom sa zapojí do cirkulačného ohrevu bazénu. Voda, ktorá ním preteká, sa ohrieva slnečným žiarením. Potom sa vracia späť cez trysky do bazénu.

Využitie absorbéra predstavuje najjednoduchší a najlacnejší spôsob ohrevu predovšetkým pre nadzemné bazény. Dokáže zvýšiť teplotu vody cca o 2-3°C, samozrejme to závisí od podmienok a vlastností okolitého prostredia.

SOLÁRNY TRUBKOVÝ ABSORBÉR NEO-FIP ohrev bazénovej vody

Neo Fip 9

Hlavné výhody rúrkového solárneho absorbéra NEO-FIP oproti bežným doskovým absorbérom dostupným na našom trhu:

 • vyššia tepelná účinnosť
 • bežný doskový absorbér ponúka najvyššiu účinnosť pri kolmom dopadu slnečných lúčov na svoj povrch (čo je splnené po pomerne krátku dobu počas dňa).  Rúrkový absorbér NEO-FIP, u ktorého je vďaka kruhovému profilu kolmý dopad lúčov zaistený v priebehu celého dňa.
 • pri rovnakej veľkosti NEO-FIP ponúka väčšiu absorbčnú plochu
 • vďaka vlnitému povrchu trubíc, ponúka oproti doskovému absorbéru oveľa väčšiu absorbčnú plochu a tým aj vyššiu účinnosť:

1 m2 doskového absorbéra ponúka 1m2 absorbčnej plochy 1 m2 rúrkového absorbéra NEO-FIP ponúka 2,2 m2 absorbčnej plochy.

 • vyššia odolnosť vetra
 • narozdiel od doskových solárnych absorbérov, ktoré pri vyššej rýchlosti vetra pôsobí doslova ako plachta, NEO-FIP rúrkový solárny absorbér umožní obtekanie vzduchu okolo rúrok a ponúka tak oveľa menší odpor a vyššiu odolnosť proti nárazom vetra.
 • jednoduché a rýchle opravy
 • pri mechanickom poškodení absorbéra, je na rozdiel od doskových absorbérov, možné kedykoľvek vykonať výmenu jednotlivého poškodeného dielu. Všetky spoje absorbéra NEO-FIP sú rozoberateľné. (Spolu s výmenou dielu sa vykonáva vždy aj výmena tesnenia.)
 • rýchla návratnosť investície

Základné technické parametre a vlastnosti:

 • materiál absorbéra: vysoko kvalitný polypropylén s UV stabilizáciou odolný soli a chlóru
 • objem kvapaliny v absorbéri: 11 l/m2
 • prípustná veľkosť absorbéra: 2,2-20,00 m2
 • doporučený prietok kvapaliny: 100-250 l/m2/h
 • absorpčná plocha: 2,2 m2/m2 celkovej plochy
 • špičkový výkon Wp: 910 W/m2 pri intenzite slnečného žiarenia 1000 pri nulovom teplotného rozdielu medzi absorbérom a okolím
 • stagnačná teplota: priemerne 55 °C – 60 °C
 • teplotná odolnosť: -35 °C až 115 °C (pre teploty pod bodom mrazu musí byť absorbér dokonale vysušený)
 • mechanická odolnosť: 15000 N/m2
 • maximálny povolený pretlak: 1,5 bar
 • prípojný priemer absorbéra: 40mm

možnosti umiestnenia na: šikmej alebo plochej streche, voľnom priestranstve, stene, plote apod.

Možnosti zapojenia

1. Priame zapojenie na filtračný okruh
V tomto prípade zapájame spínacie hodiny ktoré ovládajú čerpadlo s filtráciou a nastavíme podľa uváženia tak, aby sa voda v absorbéri na určitý čas ohrievala a po nahriatí sa spustilo čerpadlo, ktoré vymení teplu vodu v absorbéri za vodu v bazéne(obr.1).

 

Neo Fip 5

Obr.1: zapojenie absorbéra priamo na už existujúci filtračný okruh

 

2. Zapojenie na filtračný okruh s použitím obtokového ventilu
Tento spôsob zapojenia zabezpečí vyradenie absorbéra z okruhu v prípade vysokej teploty vody v bazénu alebo pri nedostatočnom slnečnom žiarení na povrch absorbéra (noc, zamračeno alebo nesvieti slnko) (obr.2a3).  

 

Neo Fip 7

Obr 2: Zapojenie absorbéra na filtračný okruh s použitím obtokového ventilu (zatvorený)

Neo Fip 8

Obr.3: Zapojenie absorbéra na filtračný okruh s použitím obtokového ventilu (otvorený)

 

3. Zapojenie absorbéra na okruh so samostatným čerpadlom
Toto riešenie je nezávisle na už existujúcej filtrácií a je na rozhodnutí a finančných možnostiach investora akým spôsobom bude prebiehať cirkulácia. Čerpadlo môžeme ovládať, buď spínacími hodinami alebo dvojčidlovou reguláciou porovnávajúcou teplotu vody v bazéne a v absorbéri.

 

Neo Fip 6

Obr.4: Vytvorenie samostatného okruhu vrátane prídavného obehového čerpadla

Výrobcom absorbéra NEO-FIP je NEOSOLAR, spol. s r. o. Neosolar  dodáva  absorbéry NEO‑FIP  predovšetkým do týchto krajín: ČR, SR, Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko a Chorvátsko. Solárny absorbér je štandardne vyrábaný v troch veľkostiach, špeciálne rozmery sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníkov.

Viac informácií na: www.neosolar.sk