Firma

Firma KLN Ľudovít Novák vznikla v roku 2005. Počas svojej pôsobnosti sa podieľala na viacerých projektoch nielen v oblasti solárnej techniky, ale taktiež na montážnych a elektroinštalačných prácach na Slovensku , ale aj v zahraničí . V roku 2015 vznikla myšlienka založiť spoločnosť KLN Energy s.r.o. , ktorá sa bude špecializovať na fotovoltické solárne systémy. Táto myšlienka vznikla nielen vďaka tomu, že fotovoltika  je v poslednom čase jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ale aj preto, že nie sme ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo nás vzhľadom na ekológiu a ochranu životného prostredia.
Sme presvedčení,  že žiť v čistom prostredí je prirodzená túžba všetkých rozumných ľudí našej planéty.