Kvapalinové systémy

KLN Energy je oprávneným zhotoviteľom solárnych systémov LOGITEX

Fotovoltické kúrenie Logitex

 

Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC), ktoré používa Logitex, sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie, ktoré je pripojené ku zdroju z fotovoltických panelov. Absolútnou svetovou dominanciou systému Logitex je automatický presun jednosmerného prúdu medzi výrobkami, ktoré sú napojené na zdroj jednosmerného prúdu (DC). Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrinu (DC) presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí celodenná produkcia elektriny z fotovoltických panelov. Systémy fotovoltického kúrenie by mali byť vždy predradené pred ohrievačmi vody. Systémy kúrenia a ohrevu vody Logitex komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania.

Kvapalinové systémy vykurovania

1. Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach.
Výkon fotovoltiky 1-2 kW DC(obr.1)

VPK obr. 1

Pri použití dvoch závesných nádrží Logitex do 200 l a fotovoltického zdroja 1-2 kW má prioritu nádrž, ktorá je zapojená na spiatočku kúrenia. Fotovoltika zohrieva vodu, ktorá sa vracia z kúrenia.

Príklad: do podlahového kúrenia vstupuje voda zohriata na cca 30 °C a vracia sa vychladená na cca 20 °C. Zásobník, ktorý je pripojený na vykurovaciu vodu, ktorá sa vracia, zohreje za slnečného dňa vodu späť na 30 °C, ktorá cez hlavný zdroj (tepelné čerpadlo, plynový alebo elektrický kotol a pod.) len preteká, čím sa šetrí elektrina zo siete alebo plyn. Po nahriatí vody na prednastavenú teplotu sa elektrina z panelov automaticky prepojí do zásobníka na ohrev pitnej vody.

Dokumenty na stiahnutie:

2. Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach, bez použitia elektrického kotla.
Výkon fotovoltiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)(obr.2)

VPK obr. 2

Pri použití stacionárnej akumulačnej nádrže (300-2000 l) s ohrevom kúrenárskej vody fotovoltikou (1-6 kW DC) a súčasne elektrickým prúdom zo siete (3-12 kW AC) nie je potrebný elektrický kotol. Akumulačná nádrž pre kúrenie využíva FV panely (1-4 kW DC) pre ohrev kúrenárskej vody. V prípade nedostatku slnečného svetla sa automaticky zapne ohrev z verejnej sústavy. Po nahriatí akumulačnej nádrže dôjde k automatickému presunu elektriny z FV panelov do druhej nádrže na ohrev pitnej vody, kde je priamo privedený zdroj z FV panelov o výkone 1-2 kW DC. Po pripojení zdroja z prvej akumulačnej nádrže, v druhej nádrži na ohrev pitnej vody je k dispozícii celý zdroj elektriny z FV panelov (1-6 kW DC). LXDC BOX má bezpotencionálnu funkciu ako aj funkciu ON/OFF Grid. Ak bude použitý menič DC/AC s pripojením do siete, je možné využiť funkciu LXDC BOX a jeho bezpotencionálne ovládanie ďalšieho zariadenia. Napríklad, ak sa zapnú zariadenia – tepelné čerpadlo alebo klimatizácia, elektrina z FV panelov sa automaticky z ohrevu vody prepne do meniča a ten začne dodávať striedavý prúd do zariadenia. Ak zariadenia majú spotrebu elektriny rovnajúcu sa výrobe elektriny z FV panelov, neodoberajú z verejnej sústavy žiadnu elektrinu, čo znamená, že majiteľ zariadenia si vyrába teplo alebo chlad zdarma. Ak je výroba z FV panelov nižšia ako je aktuálna spotreba zariadenia, rozdiel si zariadenie odoberie zo siete. LXDC BOX má funkciu ON/OFF Grid. Pri aktivácii funkcie OFF Grid, menič DC/AC pracuje len v prípade, že si elektrinu vyžiada pripojené zariadenie. Pri aktivácii ON Grid, menič dodáva elektrinu do siete po nahriatí zásobníkov aj v prípade, že pripojené zariadenie elektrinu nepotrebuje.

 

Dokumenty na stiahnutie:

3. Kúrenie a ohrev vody v jednej nádrži.
Výkon fotovoltiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)(obr.3)

VPK obr. 3

Jedna univerzálna stacionárna nádrž (300-2000 l) pre ohrev pitnej vody, umožňuje ohrev pitnej vody ako aj kúrenárskej vody v jednej nádrži. Ak sa nekúri, výkon z FV panelov zohrieva celú nádrž a celý obsah nádrže je určený pre spotrebu teplej pitnej vody. Akonáhle sa zapne kúrenie, teplo v spodnej časti nádrže sa pomocou trubkového výmenníka presunie do kúrenia. Vzhľadom na vysoké teploty z FV zdroja v nádrži, je potrebné použiť zmiešavací ventil na okruh kúrenia, aby nedošlo k prehriatiu kúrenia. Funkcie LXDC BOX, bezpotencionálne pripojenie, ON/OFF Grid, dodávka elektriny do meniča a batérií sú popísané pri obr.č. 2.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

4. Kúrenie pevným palivom a ohrev vody fotovoltikou.
Výkon fotovoltiky 1-2 kW DC(obr.4)

VPK obr. 4

Vykurovanie pomocou tuhého paliva (drevo, pelety a pod.) s následnou akumuláciou vo veľkej akumulačnej nádrži, v ktorej je ponorená smaltovaná nádrž pre ohrev pitnej vody v objeme 100-313 l, zabezpečuje teplú pitnú vodu počas kúrenia pevným palivom. V prípade, že sa nekúri alebo sa kúri nepravidelne, ohrev vody je zabezpečený v hybridnom zásobníku Logitex pomocou FV panelov a v prípade nepriaznivého počasia aj elektrickým zdrojom zo siete (AC). Je to ideálne zapojenie pre používateľov tuhého paliva, pretože nemusia mimo vykurovacej sezóny kúriť len kvôli ohrevu teplej pitnej vody. Teplú vodu zabezpečí fotovoltika a v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia elektrina zo verejnej sústavy. V zime, keď je slnečný svit malý, jeho nedostatok sa kompenzuje ohrevom vody vo veľkej akumulačnej nádrži pomocou pevného paliva. V takomto prípade teplá voda z akumulačnej nádrže preteká cez hybridný zásobník Logitex a fotovoltikou sa dohrieva. Po nahriatí zásobníka Logitex, sa elektrina z FV panelov môže automaticky presunúť do meniča, batérií, ďalšieho zásobníka vody Logitex  alebo kúrenia Logitex.

Dokumenty na stiahnutie:

Viacero možností zapojenia s väčšími výkonmi FV zdroja si môžete pozrieť na www.logitex.sk