Prečo práve fotovoltika ?

Desať dobrých dôvodov prečo sa rozhodnúť pre solárnu fotovoltickú elektráreň

Fotovoltika sa môže za optimálnych podmienok stať hlavným zdrojom energie v domácnosti, najmä vďaka ekonomickým prínosom a osvedčenej spoľahlivosti

 

1. Elektrická energia zadarmo

 

Slnko je jediným zdrojom potrebným na napájanie fotovoltických panelov. Slnko bude svietiť, aj keď my už tu nebudeme

2. Fotovoltické systémy sú bezpečné a spoľahlivé


Odhadovaná životnosť fotovoltických panelov je 30 rokov. Ich výkon je vysoký. Výrobcovia garantujú viac než 80% pôvodného výkonu aj po 25 rokoch prevádzky, čo robí z fotovoltiky veľmi spoľahlivú technológiu, predovšetkým v dlhodobom horizonte

3. Žiadny hluk, žiadne škodlivé emisie alebo škodlivé plyny


Spaľovaním fosílnych palív sa vytvárajú nebezpečné plyny, ktoré sú následkom vytvárania kyslých dažďov, znečistenia vôd, ovzdušia a k vytváraniu dnes často spomínaného skleníkového efektu. Solárna energia využíva iba silu slnka, ktorá nevytvára žiadne vedľajšie škodlivé produkty, a preto takto aktívne prispieva k zníženiu globálneho otepľovania

4. Doba návratnosti energie vloženej do výroby fotovoltických panelov sa neustále skracuje


To znamená, že fotovoltický panel je schopný vyrobiť omnoho viac energie, než je potrebné na jeho výrobu

5. Fotovoltické panely sa dajú jednoducho recyklovať a materiály ako kremík, sklo, hliník atď. sa vrátia späť do výroby

6. Fotovoltická elektráreň nám umožňuje využívať elektrickú energiu aj v odľahlých oblastiach, kde nie je prístupné alebo je predražené prevádzkovanie elektrického vedenia


Domáce osvetlenie, systém chladenia alebo ohrev vody, to sú len niektoré z mnohých možností pre off-grid systémy

7. Estetická integrácia v budovách (BIPV – Building Integrated Photo Voltaik / fotovolatické riešenia integrované do budov)


Fotovoltické systémy môžu pokryť fasády, strechy a dokážu nahradiť konštrukčné prvky stavieb. Skratka BIPV tak v angličtine môže byť dešifrovaná aj ako „odvážna, neuveriteľná a príjemne neviditeľná fotovoltika“ technológia, ktorá vyrába elektrickú energiu nielen vysokoefektívne, ale tiež v súlade s estetickými kritériami

8. Vytváranie nových pracovných príležitosti


Tieto systémy v priebehu posledných rokov stále viac prispievajú na vytváranie tisícov pracovných miest v Európe i na celom svete. Fotovoltika ako trend je nezastaviteľná. Existencia fotovoltiky nie je módny výstrelok, ale dnes je už seriózne priemyselné odvetvie, ktoré napríklad v Nemecku v roku 2010 zamestnávalo viac ľudí ako automobilový priemysel

9. Fotovoltické elektrárne nemajú nejaké vysoké nároky na údržbu


Fotovoltické panely sú prakticky bezúdržbové a ich inštalácia je nenáročná

10. Fotovoltické systémy prispievajú k zlepšeniu zabezpečenia dodávok elektrickej energie v Európe


Pokiaľ by sme chceli pokryť 100% dopytu elektrickej energie v Európe, tak na to potrebujeme iba 0,7% plochy celého územia, ktoré by pokryli fotovoltické panely. Vďaka aj tomu fotovoltika hrá dôležitú úlohu pri zabezpečení dodávok elektrickej energie v Európe