Cenník

Cenová ponuka kompletnej inštalácie fotovoltických systémov (FVS)

Uvedené ceny sú orientačné a cenové ponuky spracúvame individuálne na každý fotovotický systém podľa požiadaviek zákazníka

Ceny sú uvedené s DPH

 

Intersolar Mníchov VictronEnergy

Fotovoltické systémy s výkonom do 10 kW (rodinné domy,chaty a pod.)

Ostrovné systémy (plne autonómny systém)

 

160 Wp FVS

160 Wp FVS s 250VA meničom

160 Wp FVS Karavan s 250VA meničom a MPPT regulátorom nabíjania

160 Wp FVS Karavan s 250VA meničom a PWM regulátorom nabíjania

280 Wp FVS s 275VA meničom

1,14 kWp FVS

1,14 kWp FVS s 2000VA meničom

 

Ostrovné systémy s zálohou (plne autonómny systém a v prípade potreby,vie čerpať energiu aj z verejnej siete DS-distribučnej sústavy)

 

1,71 kWp FVS s 1600VA meničom EasySolar a rúnovou batériou

2,56 kWp FVS s 3000VA meničom EasySolar a gélovou batériou

2,56 kWp FVS s 3000VA meničom EasySolar a LI-ion batériou

2,56 kWp FVS s 3000VA meničom MultiPlus a Li-ion batériou

3,36 kWp FVS s 5000VA meničom EasySolar a Li-lon batériou

 

Systémy ON-grid (k svojej činnosti potrebuje verejnú sieť DS – distribučnú sústavu)

 

3,42 kWp FVS s 3100W meničom Galvo

3,13 kWp FVS s 3000W meničom Primo

3,13 kWp FVS s 3000W meničom Symo

3,99 kWp FVS s 3600W meničom Primo


Fotovoltické systémy na ohrev vody (rodinné domy,chaty a pod.)

Ohrev teplej úžitkovej vody pomocou fotovoltických systémov LOGITEX

Ohrievače vody do 200 l závesné

1,0 kW FVS LOGITEX

1,5 kW FVS LOGITEX

2,0 kW FVS LOGITEX Doporučené riešenie

2,0 kW FVS LOGITEXs akumuláciou prebytkov elektrickej energie do batérie a 0,8 kW DC/AC meničom (ostrovný systém)

2,0 kW FVS LOGITEX s 12/24/48V DC/DC meničom (ostrovný systém)

 

Fotovoltické systémy na vykurovanie (chaty,sklady a pod.)

Elektrické kúrenie LOGITEX (akumulačná pec)

 

1,0 kW FVS Piecka

1,5 kW FVS Piecka

2,0 kW FVS Piecka


Fotovoltické systémy na ohrev vody v bazéne

Ohrev vody v bazéne pomocou fotovoltického systému LOGITEX a výmenika tepla

 

2,0 kW FVS Bazén

2,5 kW FVS Bazén

3,0 kW FVS Bazén

Ohrev vody v bazéne pomocou absorbérov

 

Absorbéry napojené priamo na filtračný okruh s použitím obtokového ventila

Absorbéry napojené priamo na filtračný okruh s použitím elektronickej bazénovej regulácie NEO-FIP ER-01

Absorbéry napojené na samostatný okruh s vlastným obehovým čerpadlom s použitím elektronickej bazénovej regulácie NEO-FIP ER-01

V prípade potreby väčších objemov zásobníka vody alebo vyšších výkonov FV systémov, cenové ponuky vypracujeme na vyžiadanie