Cenník

Cenová ponuka fotovoltických systémov (FVS)

Uvedené ceny vrátane montáže, sú orientačné a cenové ponuky spracúvame individuálne na každý fotovotický systém podľa požiadaviek zákazníka

Ceny sú uvedené s DPH

 

Intersolar Mníchov VictronEnergy

Fotovoltické systémy s výkonom do 10 kW (rodinné domy,chaty a pod.)

Ostrovné systémy (plne autonómne systémy) – bez montáže

Karavány

90 Wp OS Karavan

180 Wp OS Karavan

230 Wp OS Karavan

350 Wp OS Karavan

Chaty

175 Wp OS Chata

285 Wp OS Chata

285 Wp OS s 375VA meničom chata

570 Wp OS Chata

570 Wp OS s 500VA meničom Chata

1140Wp OS Chata

1140Wp OS s 2000VA meničom Chata

 

Ostrovné systémy (plne autonómne systémy) – vrátane montáže

Chaty

1140Wp OS s montážou Chata

1140Wp OS s 2000VA meničom a montážou Chata

 

Ostrovné systémy so zálohou (plne autonómne systémy, ktoré vedia v prípade potreby, čerpať energiu aj z verejnej siete, ale aj dodávať prebytky do nej (Hybrid) – vrátane montáže

 

1,71 kWp FVS s 1600VA meničom EasySolar a rúnovou batériou

2,56 kWp FVS s 3000VA meničom EasySolar a gélovou batériou

2,56 kWp FVS s 3000VA meničom EasySolar a LI-ion batériou

2,56 kWp FVS s 3000VA meničom MultiPlus a Li-ion batériou

3,36 kWp FVS s 5000VA meničom EasySolar a Li-lon batériou

 

Systémy ON-grid (k svojej činnosti potrebuje verejnú sieť )

 

3,42 kWp FVS s 3100W meničom Galvo

3,13 kWp FVS s 3000W meničom Primo

3,13 kWp FVS s 3000W meničom Symo

3,99 kWp FVS s 3600W meničom Primo


Fotovoltické systémy na ohrev vody (rodinné domy,chaty a pod.)

Ohrev teplej úžitkovej vody pomocou fotovoltických systémov LOGITEX

Ohrievače vody do 200 l závesné

1,0 kW FVS LOGITEX

1,5 kW FVS LOGITEX

2,0 kW FVS LOGITEX Doporučené riešenie

2,0 kW FVS LOGITEXs akumuláciou prebytkov elektrickej energie do batérie a 0,8 kW DC/AC meničom (ostrovný systém)

2,0 kW FVS LOGITEX s 12/24/48V DC/DC meničom (ostrovný systém)

 

Fotovoltické systémy na vykurovanie (chaty,sklady a pod.)

Elektrické kúrenie LOGITEX (akumulačná pec)

 

1,0 kW FVS Piecka

1,5 kW FVS Piecka

2,0 kW FVS Piecka


Fotovoltické systémy na ohrev vody v bazéne

Ohrev vody v bazéne pomocou fotovoltického systému LOGITEX a výmenika tepla

 

2,0 kW FVS Bazén

2,5 kW FVS Bazén

3,0 kW FVS Bazén

Ohrev vody v bazéne pomocou absorbérov

 

Absorbéry napojené priamo na filtračný okruh s použitím obtokového ventila

Absorbéry napojené priamo na filtračný okruh s použitím elektronickej bazénovej regulácie NEO-FIP ER-01

Absorbéry napojené na samostatný okruh s vlastným obehovým čerpadlom s použitím elektronickej bazénovej regulácie NEO-FIP ER-01

V prípade potreby väčších objemov zásobníka vody alebo vyšších výkonov FV systémov, cenové ponuky vypracujeme na vyžiadanie